Testy na prawo jazdy: który ze znaków zobowiązuje do zatrzymania się?


W testach na prawo jazdy możesz spotkać się z pytaniami dotyczącymi znaku B-20. Oczywiście to nie jedyny znak, który nakazuje bezwzględne zatrzymanie się. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną oficjalną bazą pytań egzaminacyjnych. Wszystkie pytania stosowane w testach na prawo jazdy dostępne są na stronie zdamyto.com.

Znak „stop”

Powszechnie wiadomo, że nakazuje bezwzględne zatrzymanie się.

Zakazuje przejazdu bez zatrzymania pojazdu przed:

  • wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem.
  • każdym przejazdem kolejowo-drogowym, gdzie został on umieszczony (najczęściej przejazdy kategorii „D” bez zapór)
  • przejazdem tramwajowym,
  • w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Musisz ustąpić pierwszeństwa poruszającym się drogą z pierwszeństwem i analogicznie w pozostałych sytuacjach. Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym znakiem poziomym P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania – stop”, w rejonie przejazdu kolejowego dodatkowo przed znakiem G-3 lub G-4 „krzyż św. Andrzeja”. W razie braku wyznaczonego miejsca, zatrzymanie powinno nastąpić w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Pod znakiem B-20 może być tabliczka T-6c „tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)” i T-6d „tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)”.

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak B-20 poprzedzany jest znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa” z tabliczką T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego” z napisem STOP.

Znak jest stosowany, gdy nie są spełnione warunki widoczności (mała widoczność na zatrzymanie).

Inne znaki nakazujące zatrzymanie się

Znak Odmiany B-32 „stój – kontrola celna” zabrania przejazdu bez zatrzymania się do kontroli celnej. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Po odpowiedniej zmianie napisu znak może wskazywać obowiązek zatrzymania pojazdu z innej przyczyny. Zasady zatrzymania pojazdu i zezwolenia na dalszy ruch w każdym przypadku są takie same.

Znak Opis
Znak B-32a.svg
B-32a stój – kontrola graniczna
Znak B-32b.svg
B-32b stój – rogatka uszkodzona
Znak B-32c.svg
B-32c stój – sygnalizacja uszkodzona
Znak B-32d.svg
B-32d stój – wjazd na prom
Znak B-32e.svg
B-32e stój – kontrola drogowa
Znak B-32f.svg
B-32f stój – pobór opłat